اطلاعیه

🔹 متأسفانه ظهر امروز قطعی برق غیرمنتظره در یکی از دیتاسنترهای ایتا در تهران، موجب آسیب سخت افزاری به برخی سرورها و قطع ارتباط کاربران گردید
🔸 بابت این اختلال که خارج از اراده ایتا به وجود آمد، از همه کاربران صمیمانه پوزش می‌طلبیم

20:50 1400/7/17